Resimler kendi yaptığımız yerlere ait resimler olup alıntı değildir...

Bodur Elma Serası için demir direk imalatı ve uygulaması
Aşağıdaki Albüm makinasından Bodur Elma Seraları için yaptığımız işlerin resimlerini tek tek inceleyebilirsiniz.
Bodur Elma Yetiştiriciliği Yapan veya Yapmak İsteyenlere Yararlı Bilgiler

Avantajları
-Ağaçların tamamı yerden budanabildiğinden budama işgücü standart çeşitlerin 1/4’ ü kadardır. Aynı zamanda arzu edilen terbiye sistemini uygulamak daha kolaydır.
-Erken yaşta meyveye yattıklarından yatırım masrafları ilk yıllarda geriye döner,
-Sık dikim yapıldığı için kuvvetli gelişen anaçlardan oluşmuş bahçelere göre döllemenin daha kolay olması nedeniyle, her yıl ve düzenli ürün alınmaktadır.
-Dikimden sonra hemen verim elde edilip ilk yıllarda kara geçildiğinden değişen şartlar ve Pazar isteklerine uyabilen yeni tür ve çeşitler yetiştirilebilmektedir.
-Hastalık ve zararlılarla mücadele, seyreltme ve hasat gibi kültürel işlemlerin yerden yapılabilmesi nedeniyle üretim maliyetinde azalma ve işgücünde tasarruf sağlanmaktadır.
-Meyve verimi ve kalitenin yüksek olması yanında gölgelenme ortadan kalktığı için iyi ve yeknesak bir renk oluşumu gerçekleşmektedir.

Dezavantajları
-Daha fazla bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Elma yetiştiriciliğinde bodurluk sağlayan klon anaçlarının kullanımını Türkiye’de daha yeni olduğu için kültürel işlemlerin konusunda da üreticilerimiz tam ve yeterli bilgiye sahip değillerdir. Özellikle budama ve terbiye konusunda ki yetersizlik önde gelen sorunlardan birisi olarak kendini hissettirmektedir.
-İlk yıllardaki yatırım masrafları diğer bahçelere göre daha fazladır. Ancak geri dönüşün hızlı olması bu dezavantajı ortadan kaldırmaktadır.
Bahçe Tesisi
Modern elma bahçelerinde bahçe tesisinde planlanma çok önemlidir. İlk yıllarda yapılan hataların ilerleyen yıllarda telafisi çok güç olmaktadır. Öncelikle bahçenin toprak yapısını öğrenmek açısından “toprak analizi” yapılmalıdır. Yıldan yıla yapılan toprak işlemesi sonucunda suyun ve bitki köklerinin  alt kısımlara geçişini engelleyen  “pulluk tabanı” oluşmuşsa bu mutlaka kırılmalıdır. Analiz sonuçlarına göre değişmekle birlikte toprak yapısını iyileştirmek amacıyla ortalama olarak dekara 3 ton yanmış ahır gübresi atılmalı ve iyice karıştırılmalıdır. Arazi engebeli ise dikimden önce tesviyesi yapılmalıdır.
Bahçeyi dikime hazır hale getirdikten sonra aşama aşama aşağıdaki işlemler yapılmalıdır;
1-Fidan temininde; hastalık ve zararlılardan ari, ismine doğru, ana kök, yan kökler ve saçak kökleri yeterince gelişmiş, toprak seviyesinden itibaren 10-15 cm yükseklikten aşılanmış ve aşı yeri iyi kaynaşmış, dallı ise 4-6 adet yan dal ihtiva eden eğer dalsız ise 1-1,5 m. uzunluğunda ve 1,5 cm. çapında fidan olmasına özen gösterilmelidir.
2-Fidanlar için uygun dikim mesafeleri tespit edilir. Kullanılan anaç ve çeşide göre bu mesafeler değişmektedir. Bu sebeple dikim mesafelerini belirlerken mutlaka konu uzmanlarına danışılmalıdır.
3-Bahçenin bir krokisi yapılmalı ve bu kroki üzerinde fidan dikim yerleri, su kaynağı, ev, kulübe vs. yerleri işaretlenmelidir.
4-Fidanlar ilkbahar gelişme periyodunun başlamadan önce bahçeye dikilmelidir.
5-Düzgün bir dikim için “dikim tahtası” kullanılmalıdır.
6-Dikimden önce veya hemen sonra “destek sistemi” kurulmalıdır. Eğer kurulamaz ise destek sistemi kurulana kadar her fidana 1,5 m. uzunluğunda birer herek dikilmelidir.
7-Dikimi müteakip kamçı şeklinde olan fidanların tepeleri 75-80 cm. den kesilmelidir.

Toprak İşleme
Klon anaçları (bodur gelişen) ile tesis edilen bahçelerde toprak işleme yapılmamalıdır. Zira bu anaçlar genellikle saçak köklü ve kökleri toprak yüzeyine çok yakın olduğundan toprak işlemeye pek uygun değildirler. Çünkü toprak işleme esnasında bir çok kök zarar görmekte ve bitki strese girerek performans düşüklüğü göstermektedir. Klon anaçlı meyve bahçelerinde yabancı ot kontrolü toprak işleme yerine herbisitlerle yapılmalıdır. Özellikle destek sistemi olarak tel ve direk tesis edilmiş sık dikim bahçelerde tarım aletleri ile toprak işleme pek randımanlı olmamaktadır. Zira makinelerle sadece sıra araları işlenebilmekte ve sıra üzerleri otlu kalmaktadır. Oysa herbisit kullanıldığında sıra üzerleri otsuz ve sıra araları ise otlu kalmaktadır. Sıra aralarının otlu kalmasının herhangi bir sakıncası olmadığı gibi bahçeye dekoratif bir görünüm de katmaktadır.
Eğer herbisitler çevreye de zarar verdiği düşüncesi ile kullanılmak istenmez ise dikim yılından itibaren sıra üzerlerine ot, sap veya saman ile malç yapmak bahçelerde yabancı ot çıkışını önemli ölçüde kontrol altına almaktadır.

Budama ve Terbiye
Tam bodur bir elma bahçesi kurmak isteyen üreticiler bütün kültürel işlemlerde eski alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp, teknik elemanların tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmelidirler.
Bodur bahçelerde ağaçların en fazla 2,5-3 m büyümesine izin verilir. Böyle bahçelerde budama ve terbiyede asıl amaç meyve yüklü dalların ana eksen etrafında dar bir silindir formu almasıdır. Merkezden dışa açılarak oluşan dalların çapı ağacın üst kısmına doğru tedricen azalmalıdır. Yan dalların kalınlığı daima gövde kalınlığından az olmalı ve ağaçların silindir-konik bir şekil oluşturması temin edilmelidir. Liderde ve yan dallarda ilk yıllarda  tepe veya uç kesimi minimumda tutulmakla birlikte çeşitlerin gelişme karakterine göre hareket edilmelidir. İdeal taç   3-4 yıl içerisinde sağlanmalıdır.
Şekillendirme devresinde gelişme periyodu içerisinde yapılan işlemler (dalların açısını genişletme, bağlama, uç alma vb.) çok önemlidir ve ihmal edilmemelidir.

Sulama ve Gübreleme
Bodur meyve bahçelerinde  sulama, mutlaka damla sulama veya mini siprink sulama yöntemleri ile yapılmalıdır. Damla sulama sistemi; işgücünden tasarruf edilmesi, sulama etkinliğinin artırılması, sulama suyundan tasarruf edilmesi gibi üstünlükleri yanında gübrelerinde sulama sırasında verilebilmesi (fertigasyon) ve daha etkin bir gübrelemeye imkan sağlaması gibi avantajları nedeniyle özellikle destek sistemi kurulan bahçelerde mutlaka tercih edilmelidir.
Modern bahçelerde gübreler yukarıda da belirtildiği gibi damla sulama sistemi ile birlikte uygulanmalıdır. Fertigasyon da denilen bu gübreleme şeklinde mutlaka suda tam olarak çözünebilen gübreler tercih edilmelidir. Aksi taktirde damla sulama sistemi tıkanır ve kısa sürede kullanılamaz hale gelir.
Bodur meyve bahçelerinde verilmesi gereken su ve gübre miktarları ağaçların yaşına, verdikleri verim miktarına ve büyüme dönemlerine göre titizlikle belirlenmeli ve sulama suyuna her sulamada kireçten sistemin tıkanmaması için bir miktar asit ilave edilmelidir. Böyle bahçeler eksik veya yanlış sulama ve gübrelemeye hemen tepki verirler ve önemli verim düşmeleri ile karşı karşıya kalınabilir.
Bodur meyve bahçelerinde damla sulama sistemi ile verilecek su miktarları; ekolojiye, iklime, bitki yaşına göre değişmekle birlikte, aşağıda, dikim sıklıkları veya taç izdüşüm alanlarına göre yaklaşık verilebilecek günlük su miktarları verilmiştir.
Verilecek gübre miktarlarına gelince bu da çok değişken olmakla birlikte dikim yılından itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda gübre verilebilir

Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Bodur elma bahçelerinde hastalık ve zararlılarla mücadele oldukça kolaydır. Hastalık ve zararlılar mücadele sırasında doğrudan kimyasal ilaçlar kullanmak yerine öncelikle kültürel önlemlerle mücadele edilmeye çalışılmalıdır. Ancak ekonomik zarar eşiğini geçtikten sonra kimyasal mücadele yapılmalıdır. Kullanılacak ilaçlar seçilirken direk hedef zararlı veya hastalığa etkili ilaçlar seçilmeli böylece gereksiz ve rastgele ilaç kullanımı ortadan kaldırılmalıdır. Tercihen doğal dengeyi koruyucu ilaçlar seçilmelidir.

İlaçlamalar sabah veya akşam saatlerinde, rüzgarsız havalarda ve maske kullanılarak yapılmalıdır.
İlaçlama sırasında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir

Adana Merkez : Obalar Caddesi - Toros Taksi Karşısı - No:284 - Seyhan - ADANA

Telefon: 0322 365 48 66 - 436 76 57 - 0532 558 2995 - 0542 272 4452
Ana Sayfa               Hizmetlerimiz                Referanslarımız                 İletişim                    Hakkımızda             Ziyaretçi Defteri
Copyright 2006 & 2011 Commander Bilgisayar ve Video Kayıt Stüdyosu. All Rights Reserved   www.adanavideo.com
bodurelmatelliterbiye-001bodurelmatelliterbiye-001 bodurelmatelliterbiye-002bodurelmatelliterbiye-002 bodurelmatelliterbiye-003bodurelmatelliterbiye-003 bodurelmatelliterbiye-004bodurelmatelliterbiye-004 bodurelmatelliterbiye-005bodurelmatelliterbiye-005 bodurelmatelliterbiye-013bodurelmatelliterbiye-013 bodurelmatelliterbiye-014bodurelmatelliterbiye-014 bodurelmatelliterbiye-006bodurelmatelliterbiye-006 bodurelmatelliterbiye-015bodurelmatelliterbiye-015 bodurelmatelliterbiye-022bodurelmatelliterbiye-022 bodurelmatelliterbiye-023bodurelmatelliterbiye-023 bodurelmatelliterbiye-031bodurelmatelliterbiye-031 bodurelmatelliterbiye-032bodurelmatelliterbiye-032 bodurelmatelliterbiye-040bodurelmatelliterbiye-040 bodurelmatelliterbiye-041bodurelmatelliterbiye-041 bodurelmatelliterbiye-049bodurelmatelliterbiye-049 bodurelmatelliterbiye-050bodurelmatelliterbiye-050 bodurelmatelliterbiye-024bodurelmatelliterbiye-024 bodurelmatelliterbiye-033bodurelmatelliterbiye-033 bodurelmatelliterbiye-042bodurelmatelliterbiye-042 bodurelmatelliterbiye-051bodurelmatelliterbiye-051 bodurelmatelliterbiye-007bodurelmatelliterbiye-007 bodurelmatelliterbiye-016bodurelmatelliterbiye-016 bodurelmatelliterbiye-008bodurelmatelliterbiye-008 bodurelmatelliterbiye-017bodurelmatelliterbiye-017 bodurelmatelliterbiye-025bodurelmatelliterbiye-025 bodurelmatelliterbiye-034bodurelmatelliterbiye-034 bodurelmatelliterbiye-043bodurelmatelliterbiye-043 bodurelmatelliterbiye-052bodurelmatelliterbiye-052 bodurelmatelliterbiye-026bodurelmatelliterbiye-026 bodurelmatelliterbiye-035bodurelmatelliterbiye-035 bodurelmatelliterbiye-044bodurelmatelliterbiye-044 bodurelmatelliterbiye-053bodurelmatelliterbiye-053 bodurelmatelliterbiye-009bodurelmatelliterbiye-009 bodurelmatelliterbiye-018bodurelmatelliterbiye-018 bodurelmatelliterbiye-010bodurelmatelliterbiye-010 bodurelmatelliterbiye-019bodurelmatelliterbiye-019 bodurelmatelliterbiye-027bodurelmatelliterbiye-027 bodurelmatelliterbiye-036bodurelmatelliterbiye-036 bodurelmatelliterbiye-045bodurelmatelliterbiye-045 bodurelmatelliterbiye-054bodurelmatelliterbiye-054 bodurelmatelliterbiye-028bodurelmatelliterbiye-028 bodurelmatelliterbiye-037bodurelmatelliterbiye-037 bodurelmatelliterbiye-046bodurelmatelliterbiye-046 bodurelmatelliterbiye-055bodurelmatelliterbiye-055 bodurelmatelliterbiye-011bodurelmatelliterbiye-011 bodurelmatelliterbiye-020bodurelmatelliterbiye-020 bodurelmatelliterbiye-012bodurelmatelliterbiye-012 bodurelmatelliterbiye-021bodurelmatelliterbiye-021 bodurelmatelliterbiye-029bodurelmatelliterbiye-029 bodurelmatelliterbiye-038bodurelmatelliterbiye-038 bodurelmatelliterbiye-047bodurelmatelliterbiye-047 bodurelmatelliterbiye-056bodurelmatelliterbiye-056 bodurelmatelliterbiye-030bodurelmatelliterbiye-030 bodurelmatelliterbiye-039bodurelmatelliterbiye-039 bodurelmatelliterbiye-048bodurelmatelliterbiye-048 bodurelmatelliterbiye-057bodurelmatelliterbiye-057 bodurelmatelliterbiye-058bodurelmatelliterbiye-058 bodurelmatelliterbiye-059bodurelmatelliterbiye-059 bodurelmatelliterbiye-060bodurelmatelliterbiye-060 bodurelmatelliterbiye-061bodurelmatelliterbiye-061 bodurelmatelliterbiye-062bodurelmatelliterbiye-062 bodurelmatelliterbiye-063bodurelmatelliterbiye-063 bodurelmatelliterbiye-064bodurelmatelliterbiye-064 bodurelma-2012agustos-01bodurelma-2012agustos-01 bodurelma-2012agustos-02bodurelma-2012agustos-02 bodurelma-2012agustos-03bodurelma-2012agustos-03 bodurelma-2012agustos-04bodurelma-2012agustos-04 bodurelma-2012agustos-05bodurelma-2012agustos-05 bodurelma-2012agustos-06bodurelma-2012agustos-06 bodurelma-2012agustos-07bodurelma-2012agustos-07 bodurelma-2012agustos-08bodurelma-2012agustos-08 bodur-elma-tel-cekimi-001bodur-elma-tel-cekimi-001 bodur-elma-tel-cekimi-002bodur-elma-tel-cekimi-002 bodur-elma-tel-cekimi-003bodur-elma-tel-cekimi-003 bodur-elma-tel-cekimi-004bodur-elma-tel-cekimi-004 bodur-elma-tel-cekimi-005bodur-elma-tel-cekimi-005 bodur-elma-tel-cekimi-006bodur-elma-tel-cekimi-006 bodur-elma-tel-cekimi-007bodur-elma-tel-cekimi-007 bodur-elma-tel-cekimi-008bodur-elma-tel-cekimi-008 bodur-elma-tel-cekimi-009bodur-elma-tel-cekimi-009 bodur-elma-tel-cekimi-010bodur-elma-tel-cekimi-010 bodur-elma-tel-cekimi-011bodur-elma-tel-cekimi-011 bodur-elma-tel-cekimi-012bodur-elma-tel-cekimi-012 bodur-elma-tel-cekimi-013bodur-elma-tel-cekimi-013 bodur-elma-tel-cekimi-014bodur-elma-tel-cekimi-014 bodur-elma-tel-cekimi-015bodur-elma-tel-cekimi-015 bodur-elma-tel-cekimi-016bodur-elma-tel-cekimi-016 bodur-elma-tel-cekimi-017bodur-elma-tel-cekimi-017 bodur-elma-tel-cekimi-018bodur-elma-tel-cekimi-018 bodur-elma-tel-cekimi-019bodur-elma-tel-cekimi-019 bodur-elma-tel-cekimi-020bodur-elma-tel-cekimi-020 bodur-elma-tel-cekimi-021bodur-elma-tel-cekimi-021 bodur-elma-tel-cekimi-022bodur-elma-tel-cekimi-022 bodur-elma-tel-cekimi-023bodur-elma-tel-cekimi-023 bodur-elma-tel-cekimi-024bodur-elma-tel-cekimi-024 bodur-elma-tel-cekimi-025bodur-elma-tel-cekimi-025 bodur-elma-tel-cekimi-026bodur-elma-tel-cekimi-026 bodur-elma-tel-cekimi-027bodur-elma-tel-cekimi-027 bodur-elma-tel-cekimi-028bodur-elma-tel-cekimi-028 bodur-elma-tel-cekimi-029bodur-elma-tel-cekimi-029 bodur-elma-tel-cekimi-030bodur-elma-tel-cekimi-030 bodur-elma-tel-cekimi-031bodur-elma-tel-cekimi-031 bodur-elma-tel-cekimi-032bodur-elma-tel-cekimi-032 bodur-elma-tel-cekimi-033bodur-elma-tel-cekimi-033 bodur-elma-tel-cekimi-034bodur-elma-tel-cekimi-034 bodur-elma-tel-cekimi-035bodur-elma-tel-cekimi-035 bodur-elma-tel-cekimi-036bodur-elma-tel-cekimi-036 bodur-elma-tel-cekimi-037bodur-elma-tel-cekimi-037 bodur-elma-tel-cekimi-038bodur-elma-tel-cekimi-038 bodur-elma-tel-cekimi-039bodur-elma-tel-cekimi-039 bodur-elma-tel-cekimi-040bodur-elma-tel-cekimi-040 bodur-elma-tel-cekimi-041bodur-elma-tel-cekimi-041 bodur-elma-tel-cekimi-042bodur-elma-tel-cekimi-042 bodur-elma-tel-cekimi-043bodur-elma-tel-cekimi-043 bodur-elma-tel-cekimi-044bodur-elma-tel-cekimi-044 bodur-elma-tel-cekimi-045bodur-elma-tel-cekimi-045 bodur-elma-tel-cekimi-046bodur-elma-tel-cekimi-046 bodur-elma-tel-cekimi-047bodur-elma-tel-cekimi-047 bodur-elma-tel-cekimi-048bodur-elma-tel-cekimi-048 bodur-elma-tel-cekimi-049bodur-elma-tel-cekimi-049 bodur-elma-tel-cekimi-050bodur-elma-tel-cekimi-050 bodur-elma-tel-cekimi-051bodur-elma-tel-cekimi-051 bodur-elma-tel-cekimi-052bodur-elma-tel-cekimi-052 bodur-elma-tel-cekimi-053bodur-elma-tel-cekimi-053 bodur-elma-tel-cekimi-054bodur-elma-tel-cekimi-054 bodur-elma-tel-cekimi-055bodur-elma-tel-cekimi-055 bodur-elma-tel-cekimi-056bodur-elma-tel-cekimi-056 bodur-elma-tel-cekimi-057bodur-elma-tel-cekimi-057 bodur-elma-tel-cekimi-058bodur-elma-tel-cekimi-058 bodur-elma-tel-cekimi-059bodur-elma-tel-cekimi-059 bodur-elma-tel-cekimi-060bodur-elma-tel-cekimi-060 bodur-elma-tel-cekimi-061bodur-elma-tel-cekimi-061 bodur-elma-tel-cekimi-062bodur-elma-tel-cekimi-062 bodur-elma-tel-cekimi-063bodur-elma-tel-cekimi-063 bodur-elma-tel-cekimi-064bodur-elma-tel-cekimi-064 bodur-elma-tel-cekimi-065bodur-elma-tel-cekimi-065 bodur-elma-tel-cekimi-066bodur-elma-tel-cekimi-066 bodur-elma-tel-cekimi-bodur-elma-tel-cekimi- bodurelma-terbiye-telorgu-001bodurelma-terbiye-telorgu-001 bodurelma-terbiye-telorgu-002bodurelma-terbiye-telorgu-002 bodurelma-terbiye-telorgu-003bodurelma-terbiye-telorgu-003 bodurelma-terbiye-telorgu-004bodurelma-terbiye-telorgu-004 bodurelma-terbiye-telorgu-005bodurelma-terbiye-telorgu-005 bodurelma-terbiye-telorgu-006bodurelma-terbiye-telorgu-006 bodurelma-terbiye-telorgu-007bodurelma-terbiye-telorgu-007 bodurelma-terbiye-telorgu-008bodurelma-terbiye-telorgu-008 bodurelma-terbiye-telorgu-009bodurelma-terbiye-telorgu-009 bodurelma-terbiye-telorgu-010bodurelma-terbiye-telorgu-010 bodurelma-terbiye-telorgu-011bodurelma-terbiye-telorgu-011 bodurelma-terbiye-telorgu-012bodurelma-terbiye-telorgu-012 bodurelma-terbiye-telorgu-013bodurelma-terbiye-telorgu-013 bodurelma-terbiye-telorgu-014bodurelma-terbiye-telorgu-014 bodurelma-terbiye-telorgu-015bodurelma-terbiye-telorgu-015 bodurelma-terbiye-telorgu-016bodurelma-terbiye-telorgu-016 bodurelma-terbiye-telorgu-017bodurelma-terbiye-telorgu-017 bodurelma-terbiye-telorgu-018bodurelma-terbiye-telorgu-018 bodurelma-terbiye-telorgu-019bodurelma-terbiye-telorgu-019 bodurelma-terbiye-telorgu-020bodurelma-terbiye-telorgu-020 bodurelma-terbiye-telorgu-021bodurelma-terbiye-telorgu-021 bodurelma-terbiye-telorgu-022bodurelma-terbiye-telorgu-022 bodurelma-terbiye-telorgu-023bodurelma-terbiye-telorgu-023 bodurelma-terbiye-telorgu-024bodurelma-terbiye-telorgu-024 bodurelma-terbiye-telorgu-025bodurelma-terbiye-telorgu-025 bodurelma-terbiye-telorgu-026bodurelma-terbiye-telorgu-026 bodurelma-terbiye-telorgu-027bodurelma-terbiye-telorgu-027 bodurelma-terbiye-telorgu-028bodurelma-terbiye-telorgu-028 bodurelma-terbiye-telorgu-029bodurelma-terbiye-telorgu-029 bodurelma-terbiye-telorgu-030bodurelma-terbiye-telorgu-030 bodurelma-terbiye-telorgu-031bodurelma-terbiye-telorgu-031 bodurelma-terbiye-telorgu-032bodurelma-terbiye-telorgu-032 bodurelma-terbiye-telorgu-033bodurelma-terbiye-telorgu-033 bodurelma-terbiye-telorgu-034bodurelma-terbiye-telorgu-034 bodurelma-terbiye-telorgu-035bodurelma-terbiye-telorgu-035 bodurelma-terbiye-telorgu-036bodurelma-terbiye-telorgu-036 bodurelma-terbiye-telorgu-037bodurelma-terbiye-telorgu-037 bodurelma-terbiye-telorgu-038bodurelma-terbiye-telorgu-038 bodurelma-terbiye-telorgu-039bodurelma-terbiye-telorgu-039 bodurelma-terbiye-telorgu-040bodurelma-terbiye-telorgu-040 bodurelma-terbiye-telorgu-041bodurelma-terbiye-telorgu-041 bodurelma-terbiye-telorgu-042bodurelma-terbiye-telorgu-042 bodurelma-terbiye-telorgu-043bodurelma-terbiye-telorgu-043 bodurelma-terbiye-telorgu-044bodurelma-terbiye-telorgu-044 bodurelma-terbiye-telorgu-045bodurelma-terbiye-telorgu-045 bodurelma-terbiye-telorgu-046bodurelma-terbiye-telorgu-046 bodurelma-terbiye-telorgu-047bodurelma-terbiye-telorgu-047 bodurelma-terbiye-telorgu-048bodurelma-terbiye-telorgu-048 bodurelma-terbiye-telorgu-049bodurelma-terbiye-telorgu-049 bodurelma-terbiye-telorgu-050bodurelma-terbiye-telorgu-050 bodurelma-terbiye-telorgu-051bodurelma-terbiye-telorgu-051 bodurelma-terbiye-telorgu-052bodurelma-terbiye-telorgu-052 bodurelma-terbiye-telorgu-053bodurelma-terbiye-telorgu-053 bodurelma-terbiye-telorgu-054bodurelma-terbiye-telorgu-054 bodurelma-terbiye-telorgu-055bodurelma-terbiye-telorgu-055 bodurelma-terbiye-telorgu-056bodurelma-terbiye-telorgu-056 bodurelma-terbiye-telorgu-057bodurelma-terbiye-telorgu-057 BODUR ELMA TEL ÖRGÜ TEL ÇİT SİSTEMLERİ